Mỗi tổ chức sẽ có một gam màu khác nhau, thích ứng với hệ thống nhận diện thương hiệu riêng của mình, Nhận thức được điều đó A Concept phối hợp các GAM MÀU SÁNG -ĐẬM – TRUNG TÍNH sao cho cân đối hài hòa trong một set đồng phục.



Bài viết khác

MÀU SẮC - CÔNG TY TNHH A CONCEPT

MÀU SẮC - CÔNG TY TNHH A CONCEPT

MÀU SẮC - CÔNG TY TNHH A CONCEPT

MÀU SẮC - CÔNG TY TNHH A CONCEPT

MÀU SẮC - CÔNG TY TNHH A CONCEPT
MÀU SẮC - CÔNG TY TNHH A CONCEPT
lên đầu trang